Coaching

Vragen? Bel met 06 50 522 763

Waar stop jij jouw energie in en waar is het in jouw leven om te doen?

Als je tegen je grenzen van je energie of motivatie aanloopt en de energie uit je stroomt en het lukt je niet om hier verandering in aan te brengen, je op zoek bent naar balans, je weer grip wilt krijgen op de situatie en je beschikbare talenten beter tot hun recht wilt laten komen dan kan coaching jou helpen.

Bewustwording is de hefboom naar verandering.

Coaching bij de persoonstoets

Wij hebben ook ruime ervaring met het coachen van kandidaat-notarissen die zich willen voorbereiden op de persoonstoets in verband met de benoeming voor (toegevoegd) notaris.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.raatcoaching.nl

Loopbaancoaching

Een groot deel van ons leven brengen we werkend door. Het naar je zin hebben op jouw werk, genoeg uitdaging, steun, erkenning en waardering ervaren, weten dat dit werk past in deze fase van je leven, tevreden zijn over de werk en privé balans , genoeg energie overhouden naast het werk, voldoende betekenis geven aan jouw werk, het kan echt. Wil je meer uit het werkende leven halen maar rijst de vraag: hoe dan verder? 

Ondersteuning door loopbaancoaching helpt je op weg naar jouw passende baan.

Personal/Life Coaching

Als je tot de ontdekking komt dat je graag meer helderheid wilt over gedachten, vragen, gevoelens en emoties die bij je spelen en je wilt op jouw eigen manier werken aan jouw persoonlijke groei en professionele ontwikkeling dan kan coaching je helpen. Een coach is er op uit om het beste in mensen naar boven te halen.

Het vraagt moed om zelf stappen te zetten als je merkt dat je tegen je grenzen van je energie en motivatie aanloopt, de energie uit je stroomt en het je niet zelf lukt om hier verandering in aan te brengen.

En dan merk je dat je belangstelling groeit als je ontdekt dat je zicht krijgt op jouw eigen situatie en inzichten ontwikkelt. Zien en ervaren waar je mee bezig bent en hoe je eigen patronen werken om er los van te komen. Weer tot jezelf komen, eindelijk doen wat je altijd wilde doen.

Executive Coaching - Persoonlijk leiderschap

De executive/ondernemer heeft zijn/haar talenten en capaciteiten als deskundige veelal goed kunnen benutten, en dan, op enig moment komt de behoefte om te sparren, te reflecteren, verder te ontwikkelen. Ofwel te onderzoeken hoe groot is de effectiviteit en impact als leider nu, welke (onbewuste) gewoonten zijn leidend geworden, 

In een veilige omgeving stil te staan bij jezelf en je manier van handelen, nieuwe inzichten opdoen, bewustworden van eigen handelen en doorbreken van patronen, vergroten van zelfkennis en persoonlijke effectiviteit, wat motiveert je, wat gaat je gemakkelijk af en waar liggen de uitdagingen. 

Teamcoaching

Een goed team begint bij heldere communicatie.

Coachen op competenties en op het wegnemen van bewuste of onbewuste weerstand biedt uw medewerker de mogelijkheid om optimaal te functioneren.

Allereerst is bewustwording de hefboom naar verandering. Bewust worden van effectief gedrag en ineffectief gedrag, hoe ga je hiermee om, welke verandering is wenselijk.

Begeleiding bij het onderzoeken wat de medewerker nodig heeft om zichzelf te kunnen motiveren de gewenste verandering te realiseren. Als professioneel begeleider help ik de ingesleten gewoontes die als schijnbare veilige manier van doen worden ervaren zichtbaar te maken.

Uitgangspunt van coachen is blijvende verandering van gedrag. Dit leidt tot vergroting van de aanwezigheid, motivatie, competentie, de vertaling naar effectief gedrag.

 

Rianne Raat 
06 54 20 12 89
‘Wat goed gaat houden
en wat beter kan ontwikkelen’

Raat Coaching kent het notariaat ook van binnenuit en snapt daarmee beter wat jouw vraag is.