Personeelsadvies

Vragen? Bel met 06 50 522 763

Een groot voordeel van het voeren van adequaat personeelsbeleid op je notariskantoor is namelijk het vergroten van groei van efficiency en productiviteit. Je medewerkers zijn behalve het belangrijkste productiemiddel vandaag de dag ook het belangrijkste concurrentiemiddel! In de praktijk is gebleken dat er in het notariaat onvoldoende aandacht en prioriteit wordt gegeven aan het belangrijkste productiemiddel (en kostenpost) binnen de organisatie en de branche: de medewerker.

Het voeren van een adequaat (lees: effectief en efficiënt) personeelsbeleid levert een organisatie veel op, bijvoorbeeld:

 • Medewerkers beter kunnen binden en boeien aan uw organisatie 
 • Lagere kosten door onder andere minder uitstroom en besparing van kosten die gepaard zouden gaan met vervanging
 • Effectievere organisatie van het bedrijf
 • Minder menselijke kapitaalvernietiging
 • Gerichter geschikte nieuwe medewerkers binnenhalen
 • Effectiever verschillende manieren van leidinggeven toepassen
 • Prettigere werkomstandigheden
 • Gemotiveerdere medewerkers
 • Meer bij de organisatie betrokken medewerkers
 • Beter opgeleide medewerkers
 • Met meer effect beoordelen en belonen
 • Kwalitatief hoogstaand(er) afgeleverd werk
 • Meer tevreden cliënten

Kortom, voldoende reden om snel aan de slag te gaan met Personeel & Organisatie!

 

 

Klaar voor de toekomst?

De behoefte aan kennis over personeel en personeelsmanagement neemt toe. Het is nu de uitgelezen kans om personeelsbeleid op orde te brengen.   

Personeel en Organisatie gaat over al die aspecten die betrekking hebben op personele aangelegenheden. En dat zijn er nog al wat! De belangrijkste aspecten van Personeel en Organisatie, die aspecten waar je als ondernemer in ieder geval iets van moet weten om goed met je personeel om te kunnen gaan zijn:

 • functionerings- en beoordelingssystematiek;
 • het ontwikkelen van beleid;
 • competentiemanagement;
 • functiebeschrijvingen;
 • arbeidscontracten;
 • conflicthantering;
 • opleidingsadvies;
 • exitgesprekken;
 • werving & selectie;
 • loopbaanbegeleiding;
 • medewerkers tevredenheidsonderzoek.  

 

Hoe bind je als werkgever personeel? 

Veel werkgevers gaan er van uit dat de beste mensen toch wel blijven in deze onzekere periode. Maar let op: op deze manier verliezen medewerkers zeker het vertrouwen en dat is een garantie dat de beste mensen verdwenen zullen zijn zodra ze de kans hebben.  

Als de economie verder aantrekt zijn het jouw beste medewerkers die als eersten vertrekken! Een bekende en vaak genegeerde les uit eerdere crisisperioden.

Juist nu kun je als werkgever jouw organisatie laten inspelen op de toekomst door meer te investeren in de ‘interne arbeidsmarkt" zodat jouw organisatie na de crisis versneld kan groeien. Veel werkgevers zien inmiddels het grote belang van anticyclisch investeren. Om goede keuzes te kunnen maken, is het belangrijk het huidige talent binnen de organisatie goed in kaart te brengen en het opkomende talent te lokaliseren.

Het belang van personeelsplanning wordt groter!

Een organisatie is niet gebaat bij het in en uitlopen van medewerkers op de momenten dat de nood hoog is. Je kunt zoveel kosten besparen met een doordacht personeelsplan. Klaar maken voor de toekomst, de krapte op de arbeidsmarkt komt sneller dan jij denkt!

Om inzicht te krijgen in je huidige personeelsbeleid heeft Raat Notariaat Personeelsadvies een personeelsscan ontwikkeld. De scan bestaat uit vragen over de huidige stand van zaken. Als uit de personeelsscan blijkt dat je op een of enkele onderdelen risico's loopt, is dat voor jou een kans om de zaken (nog) beter te organiseren. Wij raden je deze gratis personeelsscan van harte aan. Hiermee kun je je eigen route uitstippelen naar een modern beleid op het gebied van personeelszaken. Kosteloos, zonder addertjes onder het gras.

Wil jij ook de balans opmaken?

Wij komen uit het notariaat, wij werken voor het notariaat! Raat Notariaat Personeelsadvies is gespecialiseerd in het ontwikkelen van personeelsbeleid en heeft ruime ervaring en expertise opgebouwd. Hierbij kun je denken aan het bieden van ondersteuning op het gebied van strategische personeelsplanning en het vergroten van de inzetbaarheid van personeel. Je kunt ons beschouwen als je eigen externe afdeling P&O. Dit levert je continuïteit op een breed P&O-terrein op.

 

Raat Notariaat Personeelsadvies: het gemak van een externe P&O adviseur!
Als notaris wil je je zich concentreren op je vakgebied maar je ziet het belang van goed personeelsbeleid. Raat Notariaat Personeelsmanagement is jouw betrouwbare en ervaren partner in P&O zaken, de oplossing voor advies en ondersteuning van personeelsvragen.