Columns

Vragen? Bel met 06 50 522 763

In alle uitgaven van BMN magazine de Notarisklerk en op LinkedIN schrijven wij columns. 

20 juni 2017 Deel dit artikel

100 // 400.000 // +34% // 7037 // 792

Cijfers en kengetallen, we worden er soms door overspoeld maar het zijn feitelijkheden die worden weergegeven. Cijfers en kengetallen laten ook een duidelijke ontwikkeling zien. We weten allemaal dat er weer een stijgende lijn is maar de cijfers (bron KNB) geven hier wel een gevoel bij.

100

Het 100 jarige bestaan van Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN) is gevierd in het weekend van 19 en 20 mei 2017, een prachtige mijlpaal, hulde. Op de receptie op 19 mei 2017 hebben we grote verbondenheid en enthousiasme mogen ervaren onder de aanwezigen,  herinneringen werden opgehaald en actuele onderwerpen besproken. Een dag later is het inspirerend 100ste BMN Congres georganiseerd. Terugkijkend op een mooi jubileumweekend van het 100 jarig bestaan van BMN.

Het getal 100 staat ook voor het aantal toegevoegd notarissen die er inmiddels zijn waarvan 65 % vrouwen en 35% mannen met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar. Van de 1272 notarissen zijn 76% man en 24 % vrouw met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar. Van de bijna 1800 kandidaat- notarossen is 2/3 vrouw en hebben een gemiddelde leeftijd van 38 jaar.

400.000

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er bijna 400.000 akten gepasseerd een stijging van 17 % ten opzichte van het 1 ste kwartaal 2016

+34 %

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 34% meer levenstestamenten opgesteld ten opzichte van het 1ste kwartaal 2016.Het aantal hypotheken nam met 30% toe en leveringen voor onroerende zaken met 28%. 

7037

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 100 meer medewerkers in het notariaat werkzaam. In totaal zijn er 7037 werkzaam in het notariaat, 1000 meer dan in de herfst van 2013. Per 1 april zijn er 792 notariskantoren.

Allemaal prachtige ontwikkelingen en we mogen hopen dat deze ontwikkelingen zo blijven. Zorgelijk is wel hoe de toename van het werk wordt opgevangen mede door het groeiend tekort aan goed opgeleide medewerkers in het notariaat. De vraag naar kandidaten en klerken blijft toenemen. Zeker de vraag naar waarnemingsbevoegde kandidaten.

 

Wilbert Raat